інформація

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
У медичних закладах Львова успішно впроваджують електронні сервіси: е-реєстратуру, е-рецепт, е-картку
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

Інформація


Сучасна діагностика і лікування.


Печія ‒ найбільш характерний симптом гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) і грижі стравохідного отвору діафрагми (ГСОД).

Від печії страждає 40-60% дорослого населення, причому за останні роки спостерігається неухильне зростання даного показника.

Великі та гігантські ГСОД становлять великий ризик виникнення таких ускладнень, як шлунково-стравохідні виразкування та кровотечі, метаплазії, стриктури, перфорації, компресії органів середостіння.

Найбільш ефективним методом лікування ГЕРХ і ГСОД є операція. З появою лапароскопічної антирефлюксної хірургії стан радикально змінився. Обгрунтована доцільність у її меншій травматичності в порівнянні з «відкритою» фундоплікацією, меншою тривалістю самої операції, більш швидким відновленням моторики кишечника, меншими термінами госпіталізації хворого.

Перевагами лапароскопічних операцій вважається можливість більш ретельної прецизійної мобілізації ніжок діафрагми, абдомінального відділу стравоходу, формування манжетки навколо стравоходу, меншу травматичність доступу, меншу інтенсивність больового синдрому в ранньому післяопераційному періоді та скорочення більш ніж у 2 рази тривалості перебування хворого в стаціонарі.

У міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м.Львова, пацієнти з даною патологією, мають можливість пройти якісне обстеження і лікування у відділенні ендоскопічної хірургії.

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі