головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
Дізнайся свій статус: пройди тест на ВІЛ
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

ІІІ хірургічне відділення - центр шлунково кишкових кровотеч.


Стасишин Андрій Романович
доцент, кандидат медичних наук.У 2005 р. з відзнакою закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. У 2008 р. захистив магістерську роботу на тему: "Функціональний стан нирок при гострій кишковій непрохідності". З 2005 р. аспірант, з 2008 р. – асистент, з 2017 - доцент кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Прогнозування післяопераційних гнійно-септичних ускладнень за показниками функцій нирок у невідкладній абдомінальній хірургії".

У 2018 році запланував докторську дисертацію на тему: «Сучасна діагностика та клініко-патогенетичне обґрунтування малоінвазивних хірургічних методів в комплексному лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з грижею стравохідного отвору діафрагми».

Автор 78 публікацій, з них 59 – наукових та 19 навчально-методичного характеру. Є співавтор навчального посібника, що використовується у педагогічній практиці.

У 2006 р. пройшов курси лапароскопії, організовані Європейським інститутом телехірургії IRCAD/EITS в Страсбурзі (Франція).

Postgraduate Teaching Programme у Відні (Австрія), 2014.

Cтажування в Центрі передових ендоскопій в Beth Deaconess Medical Center Гарвардського Університету м. Бостон (США), 2017.

Minimally Invasive Training in Pancreas and Liver Institute Гарвардського Університету м. Бостон (США), березень-квітень, 2017.

Дійсний член Асоціації хірургів та ендоскопістів Львівщини, Європейської асоціації ендоскопічної хірургії.

Напрямки наукових досліджень: лапароскопічні операції при грижах стравохідного отвору діафрагми і гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, ЕРХПГ, ендобіліарні втручання.
e-mail: astasyshyn@i.ua

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі