щелепно-лицева хірургія

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
Дізнайся свій статус: пройди тест на ВІЛ
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

Відділення щелепно-лицевої хірургії


Переваги використання ультразвукової хірургічної системи Piezo Bone Ultrasurgery у щоденній практиці хірурга-стоматолога

Камінський В.І.-завідуючий відділенням щелепно-лицевої хірургії Комунальної Міської Клінічної лікарні Швидкої Медичної Допомоги м.Львова, заслужений лікар України
Камінський В.В.-кандидат медичних наук, доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії Нацїональної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
Погранична Х.Р.-кандидат медичних наук, доцент кафедри щелепно-лицевої хірургії Львівського Національного Медичного Університету ім. Д. Галицького
Камінський М.В.-аспірант кафедри стоматології дитячого віку Ужгородського Національного Університету

На сьогодні переважна більшість практикуючих стоматологів-хірургів в установах державної та приватної форми власності продовжують використовувати під час операційних втручань на кістках лицевого скелету традиційні механічні методи остеотомії, наражаючись на значні ризики травматизації твердих та м’яких тканин, а також високу ймовірність виникнення ускладнень у післяопераційному періоді [1, 2].

Застосування сучасних малотравматичних методик хірургічних втручань на кістках лицевого скелету є однією з головних умов успішного ведення пацієнтів з патологією щелепно-лицевої ділянки – пухлин та пухлиноподібних утворів, остеомієлітів, набутих та вроджених дефектів і деформацій обличчя, синуситів, ретенції та дистопії зубів, пародонтитів тощо [3].

Використання можливостей ультразвукової хірургії – це принципово нова методика хірургічних втручань на кістках щелепно-лицевої ділянки, яка має беззаперечні переваги над традиційними методами проведення остеотомій, оскільки дає можливість уникнути надмірної травматизації тканин, попередити пошкодження судин та нервових стовбурів, скоротити час операційного втручання, зменшити ймовірність післяопераційних ускладнень, а також звезти до мінімуму рівень стресової реакції пацієнта на операцію [4, 5].

Для підтвердження вищевикладеного наводимо клінічні випадки з власної практики лікування пацієнтів з патологією щелепно-лицевої ділянки з використанням ультразвукового обладнання Piezo Bone Ultrasursery (Рис.1.0).Рис.1.0

І. У Пацієнта Р., 49 років, в результаті пошкодження нижньої щелепи розвинувся посттравматичний остеомієліт. Декілька разів до поступлення в стаціонар проводилось розкриття і дренування гнійних вогнищ в підщелепній ділянці зліва, але через незначний проміжок часу явища запальної інфільтрації знову наростали. При детальному обстеженні встановлено, що до госпіталізації пацієнт перебував у стані перманентного стресу, внаслідок якого відбулися негативні зміни реактивності організму, які, у свою чергу, запустили механізм розвитку посттравматичного остеомієліту, не зважаючи на ізольоване пошкодження м’яких тканин, без травмування кісткової тканини. Рентгенологічно констатовано секвестр з наявністю секвестральної капсули в ділянці кута нижньої щелепи зліва – між косою лінією і внутрішньою кортикальною пластинкою (Рис. 1.1).Рис.1.1

Після детального обстеження і підготовки проведено операцію ревізії патологічного вогнища з секвестректомією під загальним знеболенням з використанням ультразвукової методики (Рис. 1.2), якій надали перевагу через важкодоступність локалізації патологічного вогнища та лабільного психо-емоційного стану пацієнта. Після внутрішньоротового розрізу слизової оболонки та періосту у ретромолярній ділянці нижньої щелепи зліва, проведено скелетування кісткової поверхні за допомогою ультразвукової методики, з використанням п’єзо-насадок, які значно полегшили доступ до зони ураження, запобігли травматизації м’яких тканин і попередили їх кровоточивість.Рис.1.2

Видалено патологічно змінені фрагменти кісткової тканини, рану ушито наглухо 5-0 (Рис. 1.3). Шви знято на 7 добу.Рис.1.3

ІІ. Пацієнтка П., 55 років, впродовж двох років страждала на постійні ниючі болі в ділянці верхньої щелепи зліва. Звернулась у відділення щелепно-лицевої хірургії після тривалих спроб безуспішного консервативного лікування. В результаті обстеження діагностовано неврит другої гілки трійчастого нерва, стороннє тіло верхньої щелепи зліва. Рентгенологічно (Рис. 2.1) візуалізується обтурований канал 23 зуба з виведенням пломбувального матеріалу за верхівку зуба.Рис.2.1

Після попередньої підготовки пацієнтки отримано згоду на проведення операційного втручання - видалення стороннього тіла під місцевою анестезією. Враховуючи психо-емоційний стан пацієнтки, її категоричне несприйняття бормашини, операція виконувалась за допомогою ультразвукової системи Piezo Bone Ultrasursery. Після розрізу слизової оболонки та окістя, скелетовано кістку верхньої щелепи в ділянці альвеолярного відростка і тіла зліва, проведено резекцію верхівки кореня 23 зуба (Рис. 2.2, 2.3) та видалено стороннє тіло (пломбувальний матеріал 1.0 мм х1.0 мм) з мінімальною травматизацією оточуючих тканин.Рис.2.2Рис.2.3

Післяопераційну порожнину виповнено аутологічною плазмою, збагаченою тромбоцитами (Рис. 2.4). Рану ушито наглухо 5.0 (2.5).

Рис.2.4Рис.2.5

Слід зазначити, що під час операційного втручання вдалося уникнути надмірного пошкодження кісткової тканини. Застосування п’єзо методики дозволило добре візуалізувати та легко видалити стороннє тіло, що технічно було б важко зробити під час традиційної операції. Вже у ранньому післяопераційному періоді пацієнтка відзначила повну відсутність больового синдрому в ділянці верхньої щелепи зліва, який турбував її протягом двох років.

ІІІ. Пацієнт М., 27 років, звернувся самостійно зі скаргами на утруднене прорізування 38 та 48 зубів, які стали причиною деформації зубного ряду. В результаті обстеження включно з ортопантомографією щелеп діагностовано ретенцію та дистопію 38 та 48 зубів (Рис. 3.1, 3.2).Рис.3.1Рис.3.2

Після дообстеження і відповідної підготовки пацієнта проведено операцію атипового видалення 38 та 48 зубів під місцевою потенційованою анестезією з використанням хірургічної системи Piezo Bone Ultrasursery (Рис. 3.3, 3.4), що дало можливість мінімізувати травматизацію під час виконання остеотомії в ретромолярних ділянках нижньої щелепи, уникнути післяопераційних ускладнень запального характеру (альвеолітів), значних набряків та проблем з епітелізацією післяопераційних ран.Рис.3.3Рис.3.4

У світлі вищевикладеного, керуючись принципами сучасної хірургії [4, 5] та власним клінічним досвідом, можна стверджувати, що застосування ультразвукових хірургічних систем у щоденній практиці хірурга-стоматолога є запорукою успішного оперативного лікування патологій щелепно-лицевої ділянки, які вимагають трепанацій кісткової тканини та остеотомії, завдяки малотравматичності самої процедури, можливості уникнути пошкодження м’яких тканин, зокрема судин та нервових стовбурів, попередження розвитку післяопераційних ускладнень та скорочення термінів госпіталізації.

Література:
1. Угрин М.М. Методика п'єзохірургії в дентальній імплантації : (огляд л-ри) / М. М. Угрин, М. Ю. Солонько // Новини стоматології. - 2010. - № 3. - С. 36-40.
2. Carini F., 2, Saggese V., Porcaro G., Baldoni M. Piezolelectric surgery in dentistry: a review. Minerva stomatologica 2014;63:7-34.
3. González-García A., Diniz-Freitas M., Somoza-Martín M. Ultrasonic osteotomy in oral surgery and implantology // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. 2009; 108 (3):360-367.
4. Labanca M., Azzola F., Vinci R. Piezoelectric surgery: twenty years of use British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2008; 46 (4):265-269.
5. Pereira С.C., Gealh W.C., Meorin-Nogueira L., Garcia-Júnior I. R. et al. Piezosurgery Applied to Implant Dentistry: Clinical and Biological Aspects // Journal of Oral Implantology. 2014;40(S1):401-408.

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі