щелепно-лицева хірургія

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
Дізнайся свій статус: пройди тест на ВІЛ
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

Відділення щелепно-лицевої хірургії


Наукова робота лікарів відділення щелепно-лицевої хірургії

Публікації лікарів відділення щелепно-лицевої хірургії в фахових виданнях, участь в конференціях, симпозіумах, семінарах за останні три роки, винаходи, раціоналізаторські пропозиції.

Камінський В.І., Соболєва В.М. "Стандартизована гіпсова шапочка для фіксації фрагментів при переломах верхньої щелепи" рац. Пропозиція - 1986р. Посвідчення Львівського обласного відділення охорони здоров'я №327

Камінський В.І., Соболєва В.М. "Модифікація роторозширювача" - 1986. Посвідчення Львівського обласного відділення охорони здоров'я №328

Вовк Ю.В, Гоцко Є.В., Камінський В.І. "Диференційована премедикація при лікуванні одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки" "Стоматологія", Москва, издательство "Медицина" 1987,№ 3 - с. 127

Камінський В.І., Соболєва В.М. "Безпосереднє протезування зубів шиною-капою після операції гінгівектомії при пародонтозі" Пропозиція 1987р. Посвідчення Львівського обласного відділення охорони здоров'я № 438

Камінський В.І., Соболєва В.М. "Деснева лікувальна пов'язка при пародонтозі" рац. Пропозиція 1987. Посвідчення Львівського обласного відділення охорони здоров'я № 439

Камінський В.І., Соболєва В.М. "Модифікована пластмасова шина при переломах верхньої щелепи" Рац. Пропозиція 1988р. Посвідчення Львівського обласного відділення охорони здоров'я № 456

Камінський В.І., Соболєва В.М. "Комбінована пластмасова шина з поза ротовими стержнями з відновленням дефекту зубного ряду" " Рац. Пропозиція 1988р. Посвідчення Львівського обласного відділення охорони здоров'я № 457

Камінський В.І., Рождественська М.Ф. "Клініка і хірургічна тактика при одонтогенних гнійно-некротичних флегмонах щелепно-лицевої ділянки", "Стоматологічні новини" - Львів 1989р.

Камінський В.І., Рождественська М.Ф. "Помилки в діагностиці і лікуванні хворих з запальними процесами щелепно-лицевої ділянки на долікарняному етапі" "Стоматологічні новини" - Львів 1989р.

Вовк Ю.В., Камінський В.І., Білавка Л.О., Горгота І.М., Стадович І.І., Пакош Я.М., Ковальчук Н.Й. "Значення психометричного обстеження хворих напередодні оперативних втручань в щелепно-лицевій ділянці. "Питання практичної медицини" Львів 1999р.

Горицький В.М., Камінський В.І. "Спосіб лікування гнійних запальних захворювань в щелепно-лицевій ділянці" - Авторське свідоцтво №50501 1992р.

Камінський В.І., Білавка Л.О., Горгота І.М., Стадович І.І., Пакош Я.М., Ковальчук Н.Й. "Досвід надання медичної допомоги хворим з патологією щелепно-лицевої ділянки в умовах багатопрофільної лікарні швидкої медичної допомоги". "Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги" Львів 1997р.

Камінський В.І., Білавка Л.О., Горгота І.М., Стадович І.І., Пакош Я.М., Ковальчук Н.Й. "Помилки в діагностиці і лікуванні хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки на до госпітальному етапі" "Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги" Львів 1997р.

Заремба Є.Х., Лозицький І.В., Бурачинський Б.М., Кущ І.О., Камінський В.І., Стадович І.І. "Термографічний контроль в лікуванні нижньочасткових пневмоній у хворих з переломами нижньої щелепи" "Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги" Львів 1997р.

Мельников А.В., Мельников В.А., Федоренко С.Т., Кущ О.Я., Камінський В.І., Андрющенко Д.В., Магльований В.А., Журавель М.Г., Курій І.І. "некротизуючий шийний фасцит" Практична медицина 2003№9 с. 143

Камінський В.І., Камінський В.В., "Клінічний випадок одонтогенної флегмони піднижньошелепового, крилощелепового, підпідборідкового просторів зліва, ускладненої флегмоною переньо-бокових поверхонь шиї, супрастернального простору та передньозадньоверхнього середостіння" "Збірник наукових праць інституту стоматології НМАПО ім.. П.Л. Шупика 2007р № 2 с. 40-41

Камінський В.І., Камінський В.В., "Обоснование преимущество лечения неосложненных переломов нижней челюсти с применением стабильно-функционально-компрессионной методики" "Сборник тезисов международной научно-практической конференции Фундаментальные и прикладные проблемы стоматологии. Росия. Санкт-Петербург 2009р. С. 160-161

Участь в конференціях, симпозіумах, семінарах

Камінський В.І., Горгота І.М. "Імплантологія - перспективи та тенденції розвитку" Львів 2008р.

Камінський В.І., Горгота І.М., Горгота А.І., "Міжнародний симпозіум по реконструктивних хірургічних втручаннях в щелепно-лицевій хірургії" Київ 2009р.

Камінський В.І. "Міжнародний науково-практична конференція по ортогнатичній хірургії" м. Вільнюс - 2009р.

Камінський В.І. "Регіональна науково-практична конференція "Стантарти реагування на пандемічний грип А (H1N1), м. Львів 2010р.

Ковальчук Н.Й. "Сучасні аспекти пластичної парадонтологічної хірургії" Львів 2010

Ковальчук Н.Й. "альтернативні рішення, ефективність і безпека омолодження обличчя" Одеса 2010

Ковальчук Н.Й. "Аспекти остеології в стоматології" Львів 2010р.

Ковальчук Н.Й. "3D планування дентальної імплантації" львів 2010р.

Ковальчук Н.Й. "Участь в програмі французько - українського обміну фахівцями в галузі охорони здоров'я і фармації - 10 днів" - Франція 2010р.

Камінський В.І. "Міжнародний семінар з імплантології і остеоінтеграції" Київ 2010

Камінський В.І. "Міжнародна конференція по сучасних технологіях в імплантології і естетичній стоматології" Львів 2010р.

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі