щелепно-лицева хірургія

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2018
Дні профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

Відділення щелепно-лицевої хірургії


Особливості відділення:
- спеціалізовані ліжка для лікування пацієнтів з гнійно-септичною патологією
- спеціалізовані ліжка для лікування дітей з патологією щелепно-лицевої ділянки
- комфортні умови перебування пацієнтів
- високопрофесійний, уважний, відданий своїй справі колектив лікарів, молодшого і середнього медичного персоналу
- участь в численних симпозіумах, конференціях і семінарах
- використання на практиці сучасних протоколів діагностики і лікування
- щорічні конференції з огляду останніх досягнень в щелепно-лицевій хірургії і хірургічній стоматології
- можливість використання оновленої матеріально-технічної бази лікарні: цифрової рентгенографії, УЗД з високою роздільною здатністю, комп'ютерної томографії, ангіографії, гіпербаричної оксигенопії, комп'ютерної спірометрії, широкого спектру лабораторної діагностики
- стажування на базі відділення стоматологів-хірургів амбулаторно-поліклінічної практики
- операційні втручання на допоміжних синусах носа з ендоскопічним супроводом
- прогресивна стабільно-компресійно-функціональна методика лікування переломів кісток лицевого скелету
- позитивні віддалені результати реконструктивних оперативних втручань з приводу деформації вилично-орбітального комплексу, посттравматичної диплопії
- позитивні віддалені результати реконструктивних оперативних втручань з приводу посттравматичних дефектів і деформацій та внаслідок резекції нижньої щелепи
- втілення протоколу оперативних втручань дентальної імплантації і остеопластики у хворих з травмами з ціллю відновлення цілості зубних рядів, вторинної посттравматичної адентії в ургентному порядку
- можливості використання матеріально-технічної бази потужного лікувального закладу
- перспектива втілення в практику сегментарних ортогнатичних втручань з використанням рецепропної пили, обладнання для п'єзохірургії, спіральної комп'ютерної томографії з функціями 3-D
- перспектива створення центру щелепно-лицевої реконструктивної хірургії
- база кафедри щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології ЛНДМУ ім.. Данила Галицького. Навчається 12 груп студентів стоматологічного факультету. В тому числі студенти із Польщі, Болгарії, Сірії, Нігмеччини
- підготовка і проведення в 2004 році міжнародної науково-практичної конференції з актуальних питань щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології присвяченої 30-річчю відділення

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі