щелепно-лицева хірургія

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
Дізнайся свій статус: пройди тест на ВІЛ
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

Відділення щелепно-лицевої хірургії


Особливості відділення:
- спеціалізовані ліжка для лікування пацієнтів з гнійно-септичною патологією
- спеціалізовані ліжка для лікування дітей з патологією щелепно-лицевої ділянки
- комфортні умови перебування пацієнтів
- високопрофесійний, уважний, відданий своїй справі колектив лікарів, молодшого і середнього медичного персоналу
- участь в численних симпозіумах, конференціях і семінарах
- використання на практиці сучасних протоколів діагностики і лікування
- щорічні конференції з огляду останніх досягнень в щелепно-лицевій хірургії і хірургічній стоматології
- можливість використання оновленої матеріально-технічної бази лікарні: цифрової рентгенографії, УЗД з високою роздільною здатністю, комп'ютерної томографії, ангіографії, гіпербаричної оксигенопії, комп'ютерної спірометрії, широкого спектру лабораторної діагностики
- стажування на базі відділення стоматологів-хірургів амбулаторно-поліклінічної практики
- операційні втручання на допоміжних синусах носа з ендоскопічним супроводом
- прогресивна стабільно-компресійно-функціональна методика лікування переломів кісток лицевого скелету
- позитивні віддалені результати реконструктивних оперативних втручань з приводу деформації вилично-орбітального комплексу, посттравматичної диплопії
- позитивні віддалені результати реконструктивних оперативних втручань з приводу посттравматичних дефектів і деформацій та внаслідок резекції нижньої щелепи
- втілення протоколу оперативних втручань дентальної імплантації і остеопластики у хворих з травмами з ціллю відновлення цілості зубних рядів, вторинної посттравматичної адентії в ургентному порядку
- можливості використання матеріально-технічної бази потужного лікувального закладу
- перспектива втілення в практику сегментарних ортогнатичних втручань з використанням рецепропної пили, обладнання для п'єзохірургії, спіральної комп'ютерної томографії з функціями 3-D
- перспектива створення центру щелепно-лицевої реконструктивної хірургії
- база кафедри щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології ЛНДМУ ім.. Данила Галицького. Навчається 12 груп студентів стоматологічного факультету. В тому числі студенти із Польщі, Болгарії, Сірії, Нігмеччини
- підготовка і проведення в 2004 році міжнародної науково-практичної конференції з актуальних питань щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології присвяченої 30-річчю відділення

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі