І травматологічне відділення

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
У медичних закладах Львова успішно впроваджують електронні сервіси: е-реєстратуру, е-рецепт, е-картку
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

І травматологічне відділення


Завідувач відділення - Машталер Тарас Романович

Контактні телефони:

(032) 258-72-82 - ординаторська;
(032) 258-72-83 старша медсестра;


Історія відділення бере початок з 1979 року, його базою була 2-га міська клінічна лікарня. В складі КМК ЛШМД 1-ше травматологічне відділення працює з березня 1984 р. В цей період відділення очолював к.м.н., а згодом д.м.н. Михайлів В.Т. У відділенні працювали лікарі: Блавацький Б.М., Галак Д.М., Дудко Л.І., Корніліна Н.М., Савенкова Г.К., Якіляшек О.І.

З 2003 відділенням керує Машталер Тарас Романович, ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії. В даний час у відділенні працюють лікарі:

Дудко Леонід Іванович - старший ординатор відділення; ортопед-травматолог вищої категорії;
Пушкар Володимир Ярославович - ортопед-травматолог вищої категорії
Іванів Олег Гнатович - ортопед-травматолог вищої категорії, кандидат медичних наук;
Козопас Віктор Степанович - кандидат медичних наук; доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини ЛМУ ім. Данила Галицького, ортопед- травматолог вищої категорії;
Будзінський Микола Миколайович - ортопед-травматолог вищої категоріїї;
Мельник Володимир Володимирович - ортопед-травматолог першої категорії;
Дибас Петро Романович - ортопед-травматолог першої категорії;
Смалюх Орест Зиновійович - ортопед-травматолог першої категорії;
Нецькар Володимир Васильович- ортопед-травматолог другої категорії;
Андрош Андрій Миронович - ортопед-травматолог другої категорії;
Мельник Роман Володимирович - ортопед-травматолог другої категорії;
Іванів Богдан Олегович - ортопед-травматолог другої категорії;

Основним завданням 1-го травматологічного відділення є надання спеціалізованої травматологічної та ортопедичної допомоги всім пацієнтам які звернуться за допомогою в КМК ЛШМД з наслідками травм, а також захворюваннями опорно - рухового апарату.

Лікарі відділення мають змогу цілодобово надавати пацієнтам високоспеціалізовану допомогу. Перше травматологічне відділення розраховане на одночасне лікування 50 пацієнтів, протягом місяця лікарі відділення 12 діб забезпечують цілодобову невідкладну допомогу населенню на ургентних чергуваннях, а також несуть цілодобову «варту» під час 2 міжургентних чергувань.

На протязі року у відділенні проводилося лікування близько 1000 хворим, велика частина з яких були важко травмовані з поєднаною травмою чи множинними переломами кісток ( 12-15 % ). Оперативна активність сягає близько 60 % .

Колектив відділення невпинно підвищує свою кваліфікацію шляхом кропіткої систематичної праці, як під час виконання своїх посадових обов’язків на робочому місці, так і відвідуючи стажування чи майстер класи в українських та закордонних клініках. Приймає постійну активну участь в роботі з’їздів та симпозіумів ортопедів-травматологів України та Польщі, всеукраїнських та міжнародних конференціях, SICOT, роботі Обласного товариства ортопедів-травматологів. Лікарі відділення постійно в своїй щоденній роботі, впроваджують нові вміння та навики здобуті ними під час підвищення своєї кваліфікації, активно впроваджуються сучасні методи надання високоспеціалізованої травматологічної допомоги хворим з використанням новітніх технологічних засобів.

Лікування хворих з пошкодженням опорно-рухового апарату грунтується на принципах невідкладної допомоги, проводиться на сучасному рівні згідно принципів Міжнародної асоціації остеосинтезу а саме малоінвазивності , біологічності і стабільності остеосинтезу, що дає змогу активізувати хворих в найкоротші терміни, вдається досягнути доброго функціонального результату лікування.

У 1-ому травматологічному відділенні оперативні втручання проводяться на всіх сегментах кінцівок та при пошкодженні кісток тазу. Застосовуються закрита репозиція , відкрита репозиція , остеосинтез сучасними методиками та металоконструкціями, апаратами позавогнищевої фіксації ( Ілізарова , Костюка , СКІД , АФО , ЦІТО та ін. ) , інтрамедулярний блокуючий металоостеосинтез трубчастих кісток блокованими стрижнями, PFNA , металоостеосинтез різноманітними пластинами з кутовою стабільністю LCP, системою LISS, кутовими пластинами , тотальне та однополюсне ендопротезування кульшового суглобу з ранньою активізацією хворих ( на 2-3 добу після операції ). З успіхом розпочато впровадження оперативного лікування при дегенеративно-дистрофічних захворюванях колінного суглобу, а саме ендопротезування колінного суглобу.

При пошкодженнях кісток тазу у відділенні широко застосовують відкриту репозицію, фіксацію гвинтами, пластинами, з застосуванням всіх можливих доступів, в тому числі клубово-пахового з виділенням стегнового судинно-нервового пучка. При пошкодженнях кісток тазу, коли існує можливість уникнути відкритої репозиції проводять закриту репозицію, фіксацію апаратом зовнішньої фіксації. „Таз”, з ранньою вертикалізацією та активізацією пацієнтів.

Накопичений великий досвід надання допомоги хворим з важкою поєднаною травмою у співпраці з іншими відділеннями лікарні ( реанімаційно-анестезіологічне , хірургічне та нейрохірургічне відділення, відділення ЩЛХ та ін. ) дозволяє досягати добрих функціональних результатів, відновлення працездатності в найкоротші терміни, повернення до активного способу життя, повної соціально-трудової адаптації пацієнтів. Створення оптимальних умов для загоєння перелому, що досягається переважно при оперативному методі лікування, суттєво скорочує термін непрацездатності пацієнта, що в свою чергу має позитивний економічний ефект для нашої Держави

Досягнуто добрих результатів при лікуванні хворих з порушенням процесу зрощення кісток , а саме сповільненому зрощенні, незрощенні переломів, несправжніх суглобах, неправильно зрощених переломах. В таких випадках також застосовується закрита , відкрита репозиція , інтрамедулярний блокуючий металоостеосинтез , остеосинтез апаратами зовнішньої фіксації, металоостеосинтез різноманітними пластинами. При порушеннях зрощення часто виникає потреба проводити декортикацію , тунелізацію , освіження кісткових відламків , трепанацію кістково-мозкового каналу , кісткову аутопластику, керамо-, та тутопластику.

Для стимулювання зрощення переломів з успіхом застосовується пересадка кісткового мозку в місце сповільненого зрощення зламу.

У відділенні з успіхом проводяться різноманітні артроскопічні оперативні втручання при травмах та захворюваннях суглобів.

Стабільна фіксація кісткових відламків дозволяє відразу після оперативного втручання уникнути знерухомлення кінцівок гіпсовими пов`язками, розпочати реабілітацію хворих, розробку рухів в суглобах , активізувати хворих на 2-3 добу після операції, значно покращити якість життя під час тривалого лікування , різко зменшити терміни реабілітації , досягнути доброго функціонального результату після завершення лікування.

Проводиться широкий спектр ортопедичних операцій при деформаціях, захворюваннях опорно-рухового апарата, успішним є оперативне лікування патології стоп, позитивні результати оперативного лікування розладів руху при паралітичній стопі травмах малогомілкового, сідничного нервів, паралізуючому ішіасі ( транспозиція сухожилків, досягнення активного тильного розгинання стопи., виправлення патологічного стереотипу ходи)

На сучасному рівні проводиться консервативна, в тому числі і медикаментозна терапія та реабілітація хворих.

Контактна інформація:
- завідувач відділенням 0(32) 2587281
- ординаторська 0(32) 2587282
- старша медична сестра 0(32) 2587283

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі