відділення ендоскопічної хірургії

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
У медичних закладах Львова успішно впроваджують електронні сервіси: е-реєстратуру, е-рецепт, е-картку
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

Відділення ендоскопічної хірургії


Завідувач відділення - Гураєвський Артур Аполлінарійович

Контактні телефони:

(032) 258-70-42


Відділення ендоскопічної хірургії, як структурний підрозділ лікарні, створено в 2002 році.(гол.лікар Борисевич М.Д.). Напрямком роботи відділення було впровадження малоінвазивних хірургічних втручань методом лапароскопії та ендоскопічних втручань методом гнучкої ендоскопії.

За час роботи відділення впроваджено лапароскопічні опрерації на товстій кишці, шлунку, гепатобіліарній зоні, стравоході, в гінекології та урології. Для комплексного вирішення питання лікування ускладнень жовчево-кам’яної хвороби впровадили ендо¬скопічну ретроградну холангіо¬панкреатографію ( ЕРХПГ ), папілосфінктеротомію (ЕПСТ) , ендо-біліарні дрену¬ван¬ня при доброякісній та злоякісній патології органів гепатобіліарної зони.

З 2007р. в лікарні силами відділення організовано круглодобову лапароскопічну службу з метою діагностично-лікувальних операцій при невідкладній хірургії та гінекології, поєднаній травмі.

Відділення є базою кафедри хірургії факультету після дипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Завідувач кафедри - доктор медичних наук, професор Матвійчук Богдан Олегович.

Колектив відділенняПровідні спеціалісти відділення:

Гураєвський Артур Аполлінарійович - завідувач, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії, відповідальний хірург, асистент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії і медичної стандартизації ЛНМУ ім. Данила Галицького, асистент кафедри хірургії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Юрченко Віктор Валерійович - лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, відповідальний анестезіолог.

Кушнірук Олексій Ігорович - лікар-хірург першої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького, ендоскопіст.

Квіт Адріан Дмитрович - лікар-хірург, першої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького.

Лисович Соломія Богданівна - лікар-гінеколог другої кваліфікаційної категорії.

Сестринський склад:

Леонтьєва Ірина Степанівна - старша медична сестра, вища кваліфікаційна категорія. Мазник Наталя Василівна - операційна медична сестра, вища кваліфікаційна категорія. Бренич Наталя Омелянівна - операційна медична сестра, вища кваліфікаційна категорія. Ліщенко Марія Йосифівна - медична сестра анестезистка, вища кваліфікаційна категорія. Кутна Галина Богданівна - молодша медична сестра.

У відділі працювали:

Слюсарчик Зоряна Зеновіївна - старша медична сестра

Врублевська Ольга Володимирівна - молодша медична сестра

Колектив пам'ятає Лисовича Богдана Івановича (1954–2004р.р.) – нач. мед. з хірургії КМКЛШМД, лікаря- хірурга вищої кваліфікаційної категорії, який стояв біля витоків створення відділення

З 2011р. організовано і функціонує окрема операційна для невідкладної відеолапароскопії на 5 поверсі операційного блоку. Госпіталізація хворих відбувається на 5 ліжок виділених в 1-хірургії та 5 ліжок виділених в 3-хірургії, а також в інші профільні відділення.

У відділенні виконуються малоінвазійні лапароскопічні операції при патології гепатобіліарної зони: холецистектомія при гострому та хронічному холециститі (запаленні жовчного міхура), операції на жовчевих протоках з холедохотомією.

Такі невідкладні операції, як апендектомія при гострому апендициті, зашивання перфораційних виразок шлунка та 12-палої кишки,розсічення зростів при спайковій непрохідності. Також проводять фундоплікацію з крурорафією при грижах стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, ахалазії кардії, висічення кист нирок, видалення кист яйників та міом матки, проводять діагностику непліддя, малоінвазійне лікування позаматкової вагітності, гнійних запальних захворювань додатків матки та інші.

Освоєно і проводяться оперативні втручання на товстій кишці ( правобічна та лівобічна геміколектомії, резекція сигмовидної кишки ), шлунку і 12-палій кишці ( субтотальна резекція шлунка, видалення стромальних пухлин -GIST ).
Робочі будні
Колектив відділенняІншим напрямком роботи відділення є ендоскопічні втручання на великому доуденальному соску (папілі). Проводяться такі маніпуляції: ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ), папілосфінктеротомія (ЕПСТ), супрапапілярна холедохостомія, літоекстракція з літотріпсією, ендобіліарне дренування, балонна делятація стріктур холедоха, стентування жовчної і панкреатичної протоки. Також у відділенні виконують ендоскопічні операції при псевдокістах підшлункової залози. Лікування проводять методом черезпапілярного дренування головної протоки підшлункової залози або безпосередньо псевдокісти, ендоскопічною цистогастро- та цистодоуденостомією під контролем ендоскопічної ультрасонографії при необхідності.

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі