ІІІ хірургічне відділення

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
У медичних закладах Львова успішно впроваджують електронні сервіси: е-реєстратуру, е-рецепт, е-картку
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

ІІІ хірургічне відділення - центр шлунково кишкових кровотеч.


Завідувач відділення - доцент Рачкевич Станіслав Любомирович

Контактні телефони:

(032)258-72-71 - завідувач відділенням

(032)258-72-72 – ординаторська

(032)258-72-73 - старша медична сестра

Facebook сторінка відділення

e-mail: emergency3surgery@gmail.com

Відділення є базою кафедри хірургії факультету після дипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила ГалицькогоЗавідувач кафедри - доктор медичних наук, професор Матвійчук Богдан Олегович


Колектив відділення

Відповідальні хірурги:
Рачкевич Станіслав Любомирович
Палфій Іван Юрійович – старший ординатор
Гураєвський Артур Аполінарійович – старший ординатор
Шеремета Сергій Олександрович
Король Ярослав Аркадійович
Патер Ярослав Зіновійович
Виспянський Михайло Михайлович
Дрогобицький Мар’ян Семенович
Гірняк Олег Тарасович
Брошко Сергій Ярославович

Лікарі по наданню невідкладної допомоги:
Білінчук Богдан Михайлович
Саух Володимир Костянтинович
Гоцуленко Андрій Валерійович
Кавка Марія Романівна
Ковалишин Микола Ігорович
Гамор Віталій Миколайович
Гураєвський Андрій Артурович
Митник Юрій Романович


Працівники кафедри:
Матвійчук Богдан Олегович
Король Ярослав Аркадійович
Патер Ярослав Зіновійович
Матвійчук Олег Богданович
Кушнірук Олексій Ігорович
Стасишин Андрій Романович
Погорецький Роман Михайлович

Характеристика відділення
Розміщення: праве крило лікарні на VII поверсі - «найвища хірургія».
Відділ розрахований на 52 ліжка, з них для надання спеціалізованої допомоги: хворим з шлунково-кишковими кровотечами 30 ліжок, онкологічною та проктологічною патологією 10 ліжок, 5 ліжок малоінвазивної хірургії.».
План виконання ліжко-днів > 100 % (за 2016р. – 103%; за 2017р. – 106%; за 2018р – 102%).

Основні напрямки роботи відділу:
- надання ургентної допомоги при різноманітних хірургічних захворюваннях, це 8 щомісячних ургентних чергувань.
- надання невідкладної та консультативної допомоги (цілодобово) хворим з шлунково-кишковими кровотечами різного ґенезу. На базі відділу функціонує міський центр лікування та профілактики шлунково-кишкових кровотеч, який був заснований в 1985р. Лікарями відділення розробляються, освоюються та впроваджуються в повсякденну практику сучасні методи діагностики та лікування:
- подальше удосконалення рівня якості надання медичної допомоги, профілактики захворювань і їх ускладнень, втілення інноваційних технологій діагностики і хірургічного лікування, розвиток матеріальної бази відділення; підвищення кваліфікації кадрового складу, формування спеціалізованих ліжок для виконання на сучасному рівні діагностично-лікувального процесу у онкологічних, проктологічних, гастроентерологічних та гепатологічних хворих, зокрема ускладнених шлунково-кишковими кровотечами;
- в ендоскопічному відділенні збільшено кількість ендоскопічних втручань, в т.ч. широко застосовуються ін’єкційний, аргоно-плазмовий методи зупинки ШКК, стентування пухлин, обтуруючих просвіт травного тракту, гепатобіліарної зони; РХПГ з різними варіантами ендобіліарного дренування і літоекстракції (Кушнірук О.І.,Стасишин А.Р. Гоцуленко А.В.)
- єдине відділення, яке широко застосовує метод ендоскопічного протезування порожнистих органів саморозширюючими стентами з метою відновлення прохідності.
- впроваджено розширену лімфоаденектомію при злоякісних захворюваннях шлунка і товстої кишки.
- розроблено і втілено алгоритми і протоколи діагностики і лікування цирозу печінки результати роботи опубліковано в журналах та доповідалися на конференціях відділення і в м. Дніпропетровську, крім того фрагменти цієї роботи ввійшли в роботу представлену на державну премію України та Клінічну настанову – Гостра шлунково-кишкова кровотеча – яка затверджена МОЗ як методична рекомендація. Робота по малоінвазивним технологіям надрукована в журналі «Сучасна хірургія і проктологія»
- широко застосовується малоінвазивні втручання під контролем УСГ (Гірняк О.Т.)
- в відділені інтервенційної ангіографії проводяться емболізації селезінкової артерії в комбінації з емболізацією a. gastriсa sinistra. та ендоскопічним кліпуванням варикозних вузлів стравоходу у хворих з цирозом печінки ускладненим портальною гіпертензією.
- у онкологічних хворих в відділенні інтервенційної ангіографії втілено і широко застосовувалось черезшкірне-черезпечінкове ендобіліарне стентування жовчних протоків.
- проводяться відеолапороскопічні операції у хворих з ожирінням (Гураєвський А.А.)
- алкоголізація метастазів в печінку колоректального раку з повторними курсами післяопераційного лікування.
- застосовується ендоскопічна дилатація стриктур стравоходу та шлунка.
- розроблено та представлено адміністрації лікарні та міському управлінню охорони здоров’я перспективний план розвитку відділення та його малоінвазивних підрозділів, в т. ч. проект операційної для малоінвазивних втручань під контролем ультразвуку та інших променевих методів.
- тісна співпраця з відділеннями ендоскопії та інтервенційної ангіографії дозволили вийти на передові позиції в Україні по лікуванню цирозу печінки. Хворим центру ШКК проводяться ендоваскулярні таргетні введення емболів і спіралей в портальну систему, а також при метастазах в печінку і т.д.
- публікації за участю працівників клініки «Іноваційні технологіі хірургічного лікування гострих шлунково – кишкових кровотеч» співавтором якої є Рачкевич С.Л. надрукована в 2014 році як монографія і отримала диплом міжнародного науково – технологічного форуму Наука Інновації Технології.

- відділення тісно співпрацює з провідними клініками України, Польщі, Германії, Австрії та інших країн Європи. Професор Матвійчук Б.О. і доцент Рачкевич С.Л. є дійсними членами Європейської асоціації хірургів.

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі