ІІІ хірургічне відділення

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2018
На Львівщині стартували дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

ІІІ хірургічне відділення - центр шлунково кишкових кровотеч.


Завідувач відділення - доцент Рачкевич Станіслав Любомирович

Контактні телефони:

(032)258-72-71 - завідувач відділенням

(032)258-72-72 – ординаторська

(032)258-72-73 - старша медична сестра

Facebook сторінка відділення

e-mail: emergency3surgery@gmail.com

Відділення є базою кафедри хірургії факультету після дипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила ГалицькогоЗавідувач кафедри - доктор медичних наук, професор Матвійчук Богдан Олегович


Колектив відділення

Відповідальні хірурги:
Рачкевич Станіслав Любомирович
Палфій Іван Юрійович – старший ординатор
Шеремета Сергій Олександрович – старший ординатор
Гураєвський Артур Аполінарійович
Король Ярослав Аркадійович
Патер Ярослав Зіновійович
Виспянський Михайло Михайлович
Дрогобицький Мар’ян Семенович
Гірняк Олег Тарасович

Лікарі по наданню невідкладної допомоги:
Білінчук Богдан Михайлович
Саух Володимир Костянтинович
Брошко Сергій Ярославович
Потицький Сергій Ігорович
Гоцуленко Андрій Валерійович
Кавка Марія Романівна
Ковалишин Микола Ігорович


Працівники кафедри:
Матвійчук Богдан Олегович
Король Ярослав Аркадійович
Патер Ярослав Зіновійович
Матвійчук Олег Богданович
Кушнірук Олексій Ігорович
Стасишин Андрій Романович

Характеристика відділення
Розміщення: праве крило лікарні на VII поверсі - «найвища хірургія».
Відділ розрахований на 60 ліжок, з них для надання спеціалізованої допомоги: хворим з шлунково-кишковими кровотечами 30 ліжок, онкологічною та проктологічною патологією 10 ліжок, 5 ліжок малоінвазивної хірургії.

Основні напрямки роботи відділу:
- надання ургентної допомоги при різноманітних хірургічних захворюваннях, це 8 щомісячних ургентних чергувань.
- надання невідкладної та консультативної допомоги (цілодобово) хворим з шлунково-кишковими кровотечами різного ґенезу. На базі відділу функціонує міський центр лікування та профілактики шлунково-кишкових кровотеч, який був заснований в 1985р. Лікарями відділення розробляються, освоюються та впроваджуються в повсякденну практику сучасні методи діагностики та лікування:
- подальше удосконалення рівня якості надання медичної допомоги, профілактики захворювань і їх ускладнень, втілення інноваційних технологій діагностики і хірургічного лікування, розвиток матеріальної бази відділення; підвищення кваліфікації кадрового складу, формування спеціалізованих ліжок для виконання на сучасному рівні діагностично-лікувального процесу у онкологічних, проктологічних, гастроентерологічних та гепатологічних хворих, зокрема ускладнених шлунково-кишковими кровотечами;
- в ендоскопічному відділенні збільшено кількість ендоскопічних втручань, в т.ч. широко застосовуються ін’єкційний, аргоно-плазмовий методи зупинки ШКК, стентування пухлин, обтуруючих просвіт травного тракту, гепатобіліарної зони; РХПГ з різними варіантами ендобіліарного дренування і літоекстракції (Кушнірук О.І.,Стасишин А.Р. Гоцуленко А.В.)
- єдине відділення, яке широко застосовує метод ендоскопічного протезування порожнистих органів саморозширюючими стентами з метою відновлення прохідності.
- впроваджено розширену лімфоаденектомію при злоякісних захворюваннях шлунка і товстої кишки.
- розроблено і втілено алгоритми і протоколи діагностики і лікування цирозу печінки результати роботи опубліковано в журналах та доповідалися на конференціях відділення і в м. Дніпропетровську, крім того фрагменти цієї роботи ввійшли в роботу представлену на державну премію України та Клінічну настанову – Гостра шлунково-кишкова кровотеча – яка затверджена МОЗ як методична рекомендація. Робота по малоінвазивним технологіям надрукована в журналі «Сучасна хірургія і проктологія»
- широко застосовується малоінвазивні втручання під контролем УСГ (Гірняк О.Т.)
- в відділені інтервенційної ангіографії проводяться емболізації селезінкової артерії в комбінації з емболізацією a. gastriсa sinistra. та ендоскопічним кліпуванням варикозних вузлів стравоходу у хворих з цирозом печінки ускладненим портальною гіпертензією.
- у онкологічних хворих в відділенні інтервенційної ангіографії втілено і широко застосовувалось черезшкірне-черезпечінкове ендобіліарне стентування жовчних протоків.
- проводяться відеолапороскопічні операції у хворих з ожирінням (Гураєвський А.А.)
- алкоголізація метастазів в печінку колоректального раку з повторними курсами післяопераційного лікування.
- застосовується ендоскопічна дилатація стриктур стравоходу та шлунка.
- розроблено та представлено адміністрації лікарні та міському управлінню охорони здоров’я перспективний план розвитку відділення та його малоінвазивних підрозділів, в т. ч. проект операційної для малоінвазивних втручань під контролем ультразвуку та інших променевих методів.
- тісна співпраця з відділеннями ендоскопії та інтервенційної ангіографії дозволили вийти на передові позиції в Україні по лікуванню цирозу печінки. Хворим центру ШКК проводяться ендоваскулярні таргетні введення емболів і спіралей в портальну систему, а також при метастазах в печінку і т.д.
- публікації за участю працівників клініки «Іноваційні технологіі хірургічного лікування гострих шлунково – кишкових кровотеч» співавтором якої є Рачкевич С.Л. надрукована в 2014 році як монографія і отримала диплом міжнародного науково – технологічного форуму Наука Інновації Технології.

- відділення тісно співпрацює з провідними клініками України, Польщі, Германії, Австрії та інших країн Європи. Професор Матвійчук Б.О. і доцент Рачкевич С.Л. є дійсними членами Європейської асоціації хірургів.

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі