ІІ хірургічне відділення

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
У медичних закладах Львова успішно впроваджують електронні сервіси: е-реєстратуру, е-рецепт, е-картку
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

ІІ хірургічне відділення


Завідувач відділення - Дворчин Олег Михайлович

Контактні телефони:

(032) 258-72-41

(032) 258-72-42

(032) 258-74-86

Колектив відділення: Наконечний Роман Богданович, Цуркан Валерій Петрович, Романчик Любомир Степанович, Романчак Дмитро Любомирович, Сулима Олег Ярославович, Журавель Мирослав Григорович, Федоренко Сергій Трохимович, Дворчин Назар Олегович, Горак Василь Мирославович, Когут Любомир Миколайович, Яремкевич Роксоляна Володимирівна


Хірургічне відділення на 60 ліжок з них 30 ліжок для лікування хворих з гнійно-септичною патологією і 15 ліжок для лікування хворих з гострим панкреатитом. В середньому у відділенні лікується 1500 хворих на рік. Виконується біля 1200 оперативних втручань. На базі відділення функціонує міський Панкреатологічний центр, який був утворений у грудні 1999 року. Щорічно в центрі лікується біля 300 хворих з різними формами гострого панкреатиту. Кількість оперативних втручань, які здійснюються на підшлунковій залозі становить 50-60 на рік.

У відділенні працювали:
Жук Я.О., Жовнірук Я.О., Герасевич Р.М., Гороховський М.М., Дринь М.М.

Відділення є базою кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Андрющенко Віктор Петрович доктор медичних наук, професор

Штат кафедри:
Герич І.Д. д.м.н., проф., Бідюк Д.М. к.м.н., доц., Кордоба Б.М. к.м.н., доц., Лисюк Ю.С. к.м.н., доц., Куновський В.В. к.м.н., доц., Ващук В.В. к.м.н. доц., Кушта Ю.Ф. доц., к.м.н., Андрющенко Д.В. к.м.н., асист., Барвінська А.С. к.м.н., асист., Кирик Т.П., к.м.н., асист., Магльований В.А., к.м.н., асист., Костецький М.С. к.м.н., асист., Зуб В.І. к.м.н., асист., Мельников В.А. к.м.н., асист., Стояновський І.В. к.м.н., асист., Федоренко С.Т. к.м.н., асист.

Першим завідувачем кафедри загальної хірургії був проф. Середницький А.М., після нього кафедру очолював проф. Макар Д.А. На кафедрі працювали проф. Войтенко В.М., проф. Гнатишак А.І., проф. Фільц О.В., доц. Апкарянц П.С., доц. Винниченко Б.І., доц. Кущ О.О., доц.. Мельников А.В., асист. Келеман С.Д., асист. Шиндер К.Т.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:
- "Загальна хірургія з анестезіологією та доглядом за хворими" - для студентів 2-3 курсів медичного і стоматологічного факультетів.
- "Перша долікарська допомога" - для студентів 2 курсу зі спеціальності фармація та клінічна фармація фармацевтичного факультету, очної і дистанційної форми навчання.
- "Клінічне медсестринство (хірургія)" - для студентів 3-4 курсу факультету вищої медсестринської освіти.
- "Анестезіологія та реаніматологія" - для студентів 3-4 курсу факультету вищої медсестринської освіти.

Підготовлені конспекти лекцій і практичних занять, набір тестових завдань та ситуаційних задач, методичні рекомендації та додаткові матеріали для самостійної роботи з дисципліни "Загальна хірургія з анестезіологією та доглядом за хворими":
для студентів 2-3 курсу медичного факультету (лікувальна справа);
для студентів 2-3 курсу медичного факультету (педіатрія та медико-профілактична справа);
для студентів 2-3 курсу стоматологічного факультету. "Невідкладна долікарська допомога"
для студентів 2 курсу зі спеціальності клінічна фармація."Невідкладна долікарська допомога"
для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету. "Клінічне медсестринство (хірургія)"
для студентів 3-4 курсу факультету вищої медсестринської освіти. "Анестезіологія та реаніматологія"

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Невідкладна хірургія гострих захворювань органів черевної порожнини: гострий ускладнений холецистит, гнійно-запальні ураження позапечінкових жовчних протоків, гострий біліарний панкреатит, панкреонекроз, поширений перитоніт, гостра кишкова непрохідність, синдром ентеральної недостатності.

Гнійна хірургічна інфекція: з'ясування структури та динаміки етіологічних чинників сучасної хірургічної інфекції, антибактерійна терапія та антибіотикопрофілактика, гнійна хірургічна інфекція, зумовлена парентеральним вживанням наркотиків, флегмони шиї та медіастиніти, сепсис, діабетична стопа, ВІЛ-інфекція у хірургічних пацієнтів, внутрішньо-лікарняні інфекції, розробка нових медикаментозних композицій та лікарських засобів в лікуванні гнійної хірургічної інфекції.

Основні наукові здобутки кафедри - Розроблено оригінальні діагностичні та лікувально-тактичні алгоритми при гострому ускладненому холециститі, холангіті, гострому біліарному панкреатиті, панкреонекрозі, кишковій непрохідності, перитоніті, гнійно-запальних захворюваннях у хворих на опійну наркоманію та ВІЛ-інфікованих пацієнтів; розроблено нову медикаментозну композицію на гелевій основі, новий лікарський засіб "Флумексид", підготовлено дві монографії.

За останні 10 років на кафедрі захищені 2 докторських та 8 кандидатських дисертаційних робіт. Отримано 11 Авторських свідоцтв на винаходи та Патентів України. Видано дві методичні рекомендації та 12 Інформаційних листів МОЗ України.

ЛІКАРСЬКА РОБОТА
Клінічними базами кафедри є міські науково-практичні Центри з лікування хворих на гострий панкреатит і гнійно-септикологічну патологію та обласний центр термічної травми і пластичної хірургії.

У розпорядженні кафедри є відеолапароскопічне обладнання для діагностики та хірургічного лікування гострих захворювань органів біліарного тракту, підшлункової залози та їх ускладнень. На кафедрі розпрацьовуються методи інтервенційної ультрасонографії, міні-інвазивних ендоскопічних технологій, як компонентів лікувальних програм при гострих захворюваннях органів черевної порожнини.

Запроваджуються сучасні методики реконструктивних пластичних операцій. Кафедра загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького є опорною МОЗ України з викладання дисципліни "Перша долікарська допомога" для студентів фармацевтичних факультетів та інститутів України.

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі