лабораторія

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
У медичних закладах Львова успішно впроваджують електронні сервіси: е-реєстратуру, е-рецепт, е-картку
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

Клінічна лабораторія


Завідувач відділення - Салдит Ольга Євгенівна

ОСОБОВИЙ СКЛАД


Салдит Ольга Євгенівна - лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії. Персонал відділення - 62 працівники: лікарі-лаборанти - 13 (з вищою медичною освітою - 4, з вищою немедичною - 9), із них 12 з вищою кваліфікаційною категорією, 1 - з першою; лаборантів - 40, із них 22 - з вищою кваліфікаційною категорією, 7 - з першою, 1 - з другою, 10 без категорії. Молодший медичний персонал - 12 працівників.

ПІДРОЗДІЛИ

Лабораторія представлена клінічним, біохімічним, бактеріологічним, імунологічним, експрес-ургентним, токсикологічним підрозділами. На базі лабораторії працює кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького (в.о.зав., д.біол.н. Лаповець Л.Є,). Виконується весь необхідний обсяг досліджень відповідно до специфіки клінічних відділень. Здійснюється цілодобова діагностика у повному обсязі при невідкладних станах.

ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ
Загальноклінічні дослідження:


1. Загальноклінічний аналіз крові.
2. Дослідження кісткового мозку.
3. Дослідження системи згортання крові.
4. Лабораторний контроль за антикоагулянтною терапією.
5. Дослідження протизгортаючої системи крові.
6. Загальноклінічний аналіз сечі.
7. Дослідження основних показників шлункової секреції.
8. Дослідження дуодентального вмісту.
9. Копрологічні дослідження.
10. Загальноклінічний аналіз мокроти.
11. Дослідження спинномозкової рідини.
12. Дослідження ексудатів і транссудатів.
13. Дослідження виділень статевих органів.


Біохімічні показники:

1. Дослідження білкового обміну. 2. Дослідження пігментного обміну. 3. Дослідження ліпідного обміну. 4. Дослідження вуглеводного обміну. 5. Дослідження мінерального обміну. 6. Дослідження буферних систем крові кислотно-лужного стану.

Дослідження імунних реакцій організму:

1.Дослідження для діагностики активності ревматизму, інших колаген одів, септичних ендокардитів і т.д.
2.Дослідження на виявлення антигенів гепатитів А,В,С.

Мікробіологічні дослідження:

1.Мікробіологічні дослідження крові. 2.Мікробіологічні дослідження слизу з носоглотки і носа. 3.Мікробіологічні дослідження мокроти. 4.Мікробіологічні дослідження виділень ротової порожнини. 5.Мікробіологічні дослідження калу. 6.Мікробіологічні дослідження жовчі. 7.Мікробіологічні дослідження сечі. 8.Мікробіологічні дослідження спинномозкової рідини. 9.Мікробіологічні дослідження виділень з ран. 10я Мікробіологічні дослідження виділень з ока. 11.Мікробіологічні дослідження виділень з вух. 12.Мікробіологічні дослідження виділень статевих органів. 13.Мікробіологічні дослідження ексудатів, транссудатів. 14.Мікробіологічні дослідження трупного матеріалу. 15.Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. 16.Мікробіологічні дослідження для санітарно-бактеріологічного контролю у лікарні. 17.Ідентифікація виділень бактерій за культурними тестами, біохімічними ознаками та серологічній характеристиці.

КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ - к.біол.н., доцент Лаповець Л. Є.,

ОСОБОВИЙ СКЛАД

д.м.н., професор Луцик Б. Д., к.м.н., доцент Андрушевська О. Ю., к.біол.н., доцент Лебедь Г. Б., к.м.н., доцент Порохнавець Л. Є., к.м.н., доцент Ястремська О. О., к.біол.н., асистент Акімова В. М., к.біол.н., асистент Кокодиняк І. П., к.біол.н., асистент Максимюк Г. В., асистент Кость А. С.; ст. лаборанти: Долинська Н. В., Муса-Ахунова Л. М., Погребняк Т. О., Гупало С. П.; аспірант Бойків Н.Д., клінічні ординатори: Лавро З. Я., Бобко О.І.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра заснована в 1982 році, займається підготовкою спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики, клінічної біохімії, лабораторної імунології. Матеріально-технічна база кафедри представлена всім необхідним для забезпечення ефективного функціонування та проведення як навчального процесу, так і консультативних біохімічних, імунологічних, гемостазіологічних, гематологічних, цитологічних досліджень. Форми навчального процесу: цикли спеціалізації, передатестаційні цикли, тематичне удосконалення, однорічна інтернатура, клінічна ординатура. Навчання студентів фармацевтичного факультету з дисципліни "Лабораторна і функціональна діагностика".

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження клітинних і гуморальних факторів імунітету при різних захворюваннях. Дослідження системи гемостазу. Розробка диференційної тактики діагностики, лікування і профілактики післяопераційних ускладнень у невідкладній абдомінальній хірургії на основі комплексної оцінки індивідуальних особливостей гомеостазу. Вивчення біологічних властивостей неопластичних клітин у хворих на лімфоїдні пухлини з використанням морфологічних, імунологічних, молекулярно-генетичних методів; вдосконалення діагностики цих захворювань; визначення характеру змін клітинних систем під впливом лікування. Особливості лабораторної діагностики при хронізації хвороб, які передаються статевим шляхом.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

На кафедрі виконано 4 докторських та 13 кандидатських дисертацій. Встановлено стимулюючий ефект помірного і субмаксимального фізичного навантаження на розвиток неспецифічної адаптаційної реакції активації у здорових людей (вивчались субпопуляції Т-лімфоцитів, тимусний сироватковий фактор, фагоцитоз, інтерлейкіни 1? та IL-6, інсулін, соматотропний гормон, адренокортикотропний гормон, кортизол). Помірне фізичне навантаження у хворих на стабільну стенокардію має стресовий характер впливу. Виявлено, що маніфестацію клінічних проявів гострої переміжної порфірії зумовлюють ізомери копропорфірину. Уро- та копропорфірини визначаються на кафедрі в добовій сечі пацієнтів. Дослідженням Протефлазіду на культурі клітин людського організму (реакія бласттрансформації. лімфоцитів) встановлено, що даний препарат підвищує продукцію ? -інтерферону та зменшує апоптозозалежність клітин. Розроблено технологію випуску Протефлазіду у виді супозиторіїв, отримано патент за пропозицію. Розроблено високоефективний метод диференційної діагностики механічної та паренхіматозної жовтяниці за даними співвідношення глюкуронідів білірубіну в крові. Отримано патент на винахід. Опубліковано: "Посібник з лабораторної імунології", 2002 173с.; "Лабораторна імунологія", Київ. 2004. 172 с.; "Посібник з лабораторної імунології", 2008, 266с.; "Лабораторна діагностика захворювань, які передаються статевим шляхом", 2004. 176 с., "Практикум з клінічної лабораторної діагностики, в 2-х частинах," 2006.198 с., " Клінічна лабораторна діагностика (навчальний посібник) " 2008. 263с.p>

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі