ендоскопічне відділення

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2018
Що варто знати про дифтерію
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

Ендоскопічне відділення


Завідувач відділення - Тумак Ігор Миколайович

Контактні телефони:

(032) 258-73-28

Відділення надає ендоскопічну лікувально-діагностичну допомогу, насамперед ургентну, хворим усіх відділень лікарні швидкої медичної допомоги. На високому рівні проводиться цілодобова діагностика та лікування пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та бронхів. Протягом року виконується більш ніж 6 тисяч ендоскопій, з них - близько 400 лікувальних, насамперед - з метою зупинки шлунково-кишкових кровотеч.


Ендоскопічне відділення розташоване на першому поверсі лікарні і функціонує з 1982 року. Протягом 1982-1988 рр. ендоскопічним кабінетом керував В.Й. Кімакович (1956-2013) - у подальшому д.мед.н, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН. У 1988-2008 р. відділення очолював лікар-ендоскопіст вищої категорії Ю.Д.Білик, у 2008-2012 рр. - лікар-ендоскопіст вищої категорії М.Є.Артюшенко.

Колектив відділення налічує 14 працівників, у т.ч. 7 лікарів та 4 медичні сестри.

Лікарі:

Тумак Ігор Миколайович - лікар-ендоскопіст вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент.
Артюшенко Микола Євгенович - лікар-ендоскопіст вищої категорії.
Білик Юрій Дем'янович - лікар-ендоскопіст вищої категорії.
Гасьошин Володимир Амануїлович - лікар-ендоскопіст другої категорії.
Когут Любомир Михайлович - к.мед.н., лікар-ендоскопіст другої категорії, асистент кафедри загальної хірургії.
Гула Ганна Володимирівна - к.мед.н., лікар-ендоскопіст вищої категорії.
Гоцуленко Андрій Валерійович - лікар-ендоскопіст, спеціаліст.
Медичні сестри:
Василик Інна Володимирівна - старша медична сестра, вищої категорія.
Тарнавська Оксана Василівна - медична сестра вищої категорії.
Макогон Ірина Петрівна - медична сестра першої категорії.
Данів Людмила Петрівна - медична сестра вищої категорії.
Коваль Орися Зіновіївна - молодша медична сестра.

Окрім того у відділенні виконую ендоскопічні процедури працівники кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького

У відділенні виконуються
діагностичні дослідження:
- Езофагогастродуоденоскопія
- Бронхоскопія
- Колоноскопія

Ендоскопічні маніпуляції:
- Діагностичне дослідження з взяттям матеріалу на цитоморфологічне дослідження (біопсія)
- хромоендоскопія травного каналу (з індигокарміном, розчином Люголя, оцтової кислоти) з прицільною біопсією.
- Санаційна бронхоскопія з внутрішньобронхіальною інстиляцією під місцевою анестезією.
- Піднаркозний лаваж трахеобронхіального дерева.
- введення зондів для ентерального харчування.
- Видалення стентів, дренажів та протезів.

Виконуються мініінвазивні ендохірургічні втручання (ендоскопічні операції):
- Зупинка кровотечі (із застосуванням ін'єкційної терапії, діатермо- (моно- і біполярної) коагуляції, аргоноплазмової коагуляції)
- Лігування та склеротерапія варикозно розширених вен стравоходу та шлунка
- Поліпектомія, мукозектомія та субмукозна диссекція при поверхневих новоутворах травного каналу
- Аргоноплазмова абляція телангіектазій травного каналу
- Балонна дилатація ахалазії та рубцевих звужень травного каналу
- Видалення сторонніх тіл

Усі лікарі-ендоскопісти пройшли курси первинної спеціалізації по ендоскопії, своєчасно та регулярно проходять курси з підвищення кваліфікації, тематичні курси, володіють всіма методами лікувально-діагностичної ендоскопії, які впроваджено у роботу відділення, а також мають достатньо значний досвід роботи. Працівники відділення є членами Асоціації лікарів-ендоскопістів України та закордонних асоціацій, беруть участь у роботі вітчизняних та міжнародних медичних з'їздів, конференцій та симпозіумів з ендоскопії, хірургії, гастроентерології.

Відділення є клінічною базою кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділення оснащене сучасною аппаратурою - ендоскопами, відеосистемами, коагуляторами. Усі ендоскопи та інструментарій проходять повний цикл очищення, дезінфекції високого рівня та стерилізації ендоскопів та інструментарію відповідно до норм, затверджених МОЗ України та Асоціацією лікарів-ендоскопістів України, з урахуванням міжнародних стандартів і вимог санітарно-епідемічної служби.

Публікації працівників відділення:
Посібники і монографії
Кімакович В.Й., Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Савицький Я.М. та ін. Ендоскопія травного каналу: норма, патологія, сучасні класифікації. Навч. посібник. Видавництво Медицина Світу, Львів, 2008, 208 с.
Кімакович В.Й., Нікішаєв В.І., А.В.Тофан, Баранников K.В., Тумак І.М. та ін. Тестові питання з ендоскопії / К. 2011, 500 прим.
Швидкий Я.Б., Вдовиченко В.І., Тумак І.М., Острогляд А.В. Післяерадикаційний етап в лікуванні пептичної виразки. ПП «ПМ», 2011

Статті за 2010-14 рр.:
Посібники і монографії:
Кімакович В.Й., Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Савицький Я.М. та ін. Ендоскопія травного каналу: норма, патологія, сучасні класифікації. Навч. посібник. Видавництво Медицина Світу, Львів, 2008, 208 с.
Кімакович В.Й., Нікішаєв В.І., А.В.Тофан, Баранников K.В., Тумак І.М. та ін. Тестові питання з ендоскопії / К. 2011, 500 прим.
Швидкий Я.Б., Вдовиченко В.І., Тумак І.М., Острогляд А.В. Післяерадикаційний етап в лікуванні пептичної виразки. ПП «ПМ», 2011

Статті за 2010-14 рр.:
Тумак І.М., Курч І.М., Ключинська Л.І., Кудревцев Ю.Ю. Розриви слизової шлунка унаслідок тупої травми живота як причина шлункової кровотечі Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №2, с.47
Нікішаєв В.І., Кімакович В.Й., Шпак І.В., Бойко В.В., Тумак І.М., Врублевська О.О., Савицький Я.М.,
Коляда І.О., Бойко Л.О. Ендоскопічна компе­тентність - навчання, сертифікація, видача та поновлення дозволів на право вико­нувати певні втручання, оцінка квалі­фікації Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.9-14
Нікішаєв В.І., Кімакович В.Й., Шпак І.В., Бойко В.В., Тумак І.М., Врублевська О.О., Савицький Я.М., Коляда І.О., Бойко Л.О. Загальні індикатори якості ендоскопії Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.15-19
Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Савицький Я.М., Патій А.Р., Врублевська О.О., Бойко Л.О., Бойко В.В., Баранніков К.В. Індикатори якості езофагогастродуодено­скопії Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.20-24
Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Патій А.Р., Врублевська О.О., Коляда І.О., Лазарчук В.М. Індикатори якості колоноскопії Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.25-33
Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Патій А.Р., Коляда І.О., Врублевська О.О., Лазарчук В.М. Підготовка до колоноскопії Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.34-42
Артюшенко Н.Е., Билык Ю.Д., Савицкий Я.М., Тумак м, Швыдкий Я.Б. Растворение безоаров желудка с помощью Кока-Колы - первый опыт // В сб. трудов I Всерос­сийской научно-практи­ческой кон­ференции «Актуальные вопро­сы экстренной эндоскопии», Санкт-Петербург, 25-26 марта 2010 г., с.158-159
Кімакович В.Й., Артюшенко М.Є., Тумак І.М. та ін. Виразки Камерона як джерело шлунково-кишкової кровотечі // Практична медицина - 2010 - №4 С.105-108
Kushniruk O., Kolomiytsev V., Tumak I. Impact of pancreatic pseudocysts features and procedural factors on complication rate and long-term outcome after endoscopic treatment // 185 Falk Symposium: Interfaces and Controversies in Gastroenterology : Abstract book. - Mainz, Germany, 2012. - Abst. 46.
Никишаев В.И., Патий А.Р., Тумак И.Н., Коляда И.А. Эндоскопическая диагностика раннего колоректального рака // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. 16; 1: 35-55
Никишаев В.И., Патий А.Р., Тумак И.Н., Коляда И.А. Эндоскопическая диагностика раннего колоректального рака // Здоров'я України : мед. газета. - К. : Здоров'я України. - 2012г. N 1 (Онкологія) С.16-20.
Artiushenko M., Tumak I. Wrzody Camerona jak zrodlo krwawien z gornego odcinka przewodu pokarmowego // Gastroenterologia Polska 2012 19 supl 1 S.18
Тумак І.М., Нікішаєв В.І., Болотських М.О., Козлов С.М. Консенсус Маастрихт IV (Флоренция), настанови ESPGHAN та NASPGHAN, які ґрунтуються на доказах, щодо інфекції Helicobacter pylori в дітей, Постанова робочої групи PTG-E, що стосуються тактики щодо H. pylori - чи потрібні національні настанови і якими їм бути? // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, (2012) Vol. 16; 4: 16-46.
Іванців В.А., Тумак І.М., Артюшенко М.Є., Кімакович В.Й., Лукасевич І.М., Савицький Я.М., Ющик Л.В Досвід ендоскопічного видалення сторонніх тіл верхніх відділів травного каналу в дітей. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (2012) Vol. 16;2: 33-34
Артюшенко М.Є., Тумак І.М., Когут Л.М., Гасьошин В.А., Швидкий Я.Б., Висп'янський М.М., Мельников В.А., Лисюк Ю.С., Романчак Д.Л. Біліодигестивні нориці і непрохідність кишківника, спричинена жовчевими каменями, в практиці ургентної ендоскопії: огляд літератури і власний досвід // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (2012) Vol. 16;2: 20-22
Никишаев В.И., Болотских Н.А., Тумак И.Н., Баранников K.В. Ведение пациентов с предраковыми состояниями и повреждениями в желудке // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, (2013) Vol. 17; 1: 25-50.
O. Kushniruk, V.Kolomiytsev, Tumak I.The predictors of complications and long-term outcome after endoscopic treatment in patients with pancreatic psudocysts // UEG2013, Berlin, October 12-216, 2013: UEG Journal. - 2013. - Vol. 1, Suppl. 1. - P. 495 (P1348). Матвийчук Б.О., Клецко И.Я., Сало В.М., Тумак И.Н. Комплексная профилактика острого панкреатита после рентгенэндоскопических транспапилярных вмешательств // Український журнал хірургії, 2013. - Том 22, - № 3. - С. 84-89.
Баранніков К.В., Швидкий Я. Б., Тумак І. М. та ін. Поліпи шлунка: сучасна класифікація, ендоскопічна діагностика, вибір тактики. // Львівський медичний часопис Acta Medica Leopoliensia. - 2013. - Vol. 19, № 4. - С. 67-75
Савицький Я.М., Тумак І. М., Пляцко М.Г., Коляда І.О., Дяк Л.І., Заболоцький Л.О., Бородюх А.П.
Динаміка виявлення колоректального раку і поліпів під час колоноскопії упродовж 2000-2013 рр.// Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (2014) Vol. 18; 2-3: 51
Савицький Я.М., Швидкий Я.Б., Тумак І. М., Витриховський Я.М., Савицька М.Я., Савка Т.М., Стадницька І.Б., Панас М.І., Химко Б.М. Динаміка виявлення під час ендоскопії кислотоасоційованих захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.// Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (2014) Vol. 18; 2-3: 50
М. Мбаркі, Скляров Є.Я. Склярова О.Є. Тумак І. М., Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП-гастропатій. // Acta Medica Leopoliensia 2014, 2 c/ 47-50

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі