ендоскопічне відділення

головна | про нас | адміністрація | контакти | громадянам | інформація | звіти | реформа ОЗ | бюджет 2019
У медичних закладах Львова успішно впроваджують електронні сервіси: е-реєстратуру, е-рецепт, е-картку
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?
Добрий день. Лікарня швидкої медичної допомоги.
Чим можемо Вам допомогти?

Ендоскопічне відділення


Завідувач відділення - Тумак Ігор Миколайович

Контактні телефони:

(032) 258-73-28

Відділення надає ендоскопічну лікувально-діагностичну допомогу, насамперед ургентну, хворим усіх відділень лікарні швидкої медичної допомоги. На високому рівні проводиться цілодобова діагностика та лікування пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та бронхів. Протягом року виконується більш ніж 6 тисяч ендоскопій, з них - близько 400 лікувальних, насамперед - з метою зупинки шлунково-кишкових кровотеч.


Ендоскопічне відділення розташоване на першому поверсі лікарні і функціонує з 1982 року. Протягом 1982-1988 рр. ендоскопічним кабінетом керував В.Й. Кімакович (1956-2013) - у подальшому д.мед.н, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН. У 1988-2008 р. відділення очолював лікар-ендоскопіст вищої категорії Ю.Д.Білик, у 2008-2012 рр. - лікар-ендоскопіст вищої категорії М.Є.Артюшенко.

Колектив відділення налічує 14 працівників, у т.ч. 7 лікарів та 4 медичні сестри.

Лікарі:

Тумак Ігор Миколайович - лікар-ендоскопіст вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент.
Артюшенко Микола Євгенович - лікар-ендоскопіст вищої категорії.
Білик Юрій Дем'янович - лікар-ендоскопіст вищої категорії.
Гасьошин Володимир Амануїлович - лікар-ендоскопіст другої категорії.
Когут Любомир Михайлович - к.мед.н., лікар-ендоскопіст другої категорії, асистент кафедри загальної хірургії.
Гула Ганна Володимирівна - к.мед.н., лікар-ендоскопіст вищої категорії.
Гоцуленко Андрій Валерійович - лікар-ендоскопіст, спеціаліст.
Медичні сестри:
Василик Інна Володимирівна - старша медична сестра, вищої категорія.
Тарнавська Оксана Василівна - медична сестра вищої категорії.
Макогон Ірина Петрівна - медична сестра першої категорії.
Данів Людмила Петрівна - медична сестра вищої категорії.
Коваль Орися Зіновіївна - молодша медична сестра.

Окрім того у відділенні виконую ендоскопічні процедури працівники кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького

У відділенні виконуються
діагностичні дослідження:
- Езофагогастродуоденоскопія
- Бронхоскопія
- Колоноскопія

Ендоскопічні маніпуляції:
- Діагностичне дослідження з взяттям матеріалу на цитоморфологічне дослідження (біопсія)
- хромоендоскопія травного каналу (з індигокарміном, розчином Люголя, оцтової кислоти) з прицільною біопсією.
- Санаційна бронхоскопія з внутрішньобронхіальною інстиляцією під місцевою анестезією.
- Піднаркозний лаваж трахеобронхіального дерева.
- введення зондів для ентерального харчування.
- Видалення стентів, дренажів та протезів.

Виконуються мініінвазивні ендохірургічні втручання (ендоскопічні операції):
- Зупинка кровотечі (із застосуванням ін'єкційної терапії, діатермо- (моно- і біполярної) коагуляції, аргоноплазмової коагуляції)
- Лігування та склеротерапія варикозно розширених вен стравоходу та шлунка
- Поліпектомія, мукозектомія та субмукозна диссекція при поверхневих новоутворах травного каналу
- Аргоноплазмова абляція телангіектазій травного каналу
- Балонна дилатація ахалазії та рубцевих звужень травного каналу
- Видалення сторонніх тіл

Усі лікарі-ендоскопісти пройшли курси первинної спеціалізації по ендоскопії, своєчасно та регулярно проходять курси з підвищення кваліфікації, тематичні курси, володіють всіма методами лікувально-діагностичної ендоскопії, які впроваджено у роботу відділення, а також мають достатньо значний досвід роботи. Працівники відділення є членами Асоціації лікарів-ендоскопістів України та закордонних асоціацій, беруть участь у роботі вітчизняних та міжнародних медичних з'їздів, конференцій та симпозіумів з ендоскопії, хірургії, гастроентерології.

Відділення є клінічною базою кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділення оснащене сучасною аппаратурою - ендоскопами, відеосистемами, коагуляторами. Усі ендоскопи та інструментарій проходять повний цикл очищення, дезінфекції високого рівня та стерилізації ендоскопів та інструментарію відповідно до норм, затверджених МОЗ України та Асоціацією лікарів-ендоскопістів України, з урахуванням міжнародних стандартів і вимог санітарно-епідемічної служби.

Публікації працівників відділення:
Посібники і монографії
Кімакович В.Й., Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Савицький Я.М. та ін. Ендоскопія травного каналу: норма, патологія, сучасні класифікації. Навч. посібник. Видавництво Медицина Світу, Львів, 2008, 208 с.
Кімакович В.Й., Нікішаєв В.І., А.В.Тофан, Баранников K.В., Тумак І.М. та ін. Тестові питання з ендоскопії / К. 2011, 500 прим.
Швидкий Я.Б., Вдовиченко В.І., Тумак І.М., Острогляд А.В. Післяерадикаційний етап в лікуванні пептичної виразки. ПП «ПМ», 2011

Статті за 2010-14 рр.:
Посібники і монографії:
Кімакович В.Й., Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Савицький Я.М. та ін. Ендоскопія травного каналу: норма, патологія, сучасні класифікації. Навч. посібник. Видавництво Медицина Світу, Львів, 2008, 208 с.
Кімакович В.Й., Нікішаєв В.І., А.В.Тофан, Баранников K.В., Тумак І.М. та ін. Тестові питання з ендоскопії / К. 2011, 500 прим.
Швидкий Я.Б., Вдовиченко В.І., Тумак І.М., Острогляд А.В. Післяерадикаційний етап в лікуванні пептичної виразки. ПП «ПМ», 2011

Статті за 2010-14 рр.:
Тумак І.М., Курч І.М., Ключинська Л.І., Кудревцев Ю.Ю. Розриви слизової шлунка унаслідок тупої травми живота як причина шлункової кровотечі Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №2, с.47
Нікішаєв В.І., Кімакович В.Й., Шпак І.В., Бойко В.В., Тумак І.М., Врублевська О.О., Савицький Я.М.,
Коляда І.О., Бойко Л.О. Ендоскопічна компе­тентність - навчання, сертифікація, видача та поновлення дозволів на право вико­нувати певні втручання, оцінка квалі­фікації Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.9-14
Нікішаєв В.І., Кімакович В.Й., Шпак І.В., Бойко В.В., Тумак І.М., Врублевська О.О., Савицький Я.М., Коляда І.О., Бойко Л.О. Загальні індикатори якості ендоскопії Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.15-19
Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Савицький Я.М., Патій А.Р., Врублевська О.О., Бойко Л.О., Бойко В.В., Баранніков К.В. Індикатори якості езофагогастродуодено­скопії Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.20-24
Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Патій А.Р., Врублевська О.О., Коляда І.О., Лазарчук В.М. Індикатори якості колоноскопії Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.25-33
Нікішаєв В.І., Тумак І.М., Патій А.Р., Коляда І.О., Врублевська О.О., Лазарчук В.М. Підготовка до колоноскопії Український журнал малоiнвазивної та ендоскопiчної хiрургiї - 2010, №3, с.34-42
Артюшенко Н.Е., Билык Ю.Д., Савицкий Я.М., Тумак м, Швыдкий Я.Б. Растворение безоаров желудка с помощью Кока-Колы - первый опыт // В сб. трудов I Всерос­сийской научно-практи­ческой кон­ференции «Актуальные вопро­сы экстренной эндоскопии», Санкт-Петербург, 25-26 марта 2010 г., с.158-159
Кімакович В.Й., Артюшенко М.Є., Тумак І.М. та ін. Виразки Камерона як джерело шлунково-кишкової кровотечі // Практична медицина - 2010 - №4 С.105-108
Kushniruk O., Kolomiytsev V., Tumak I. Impact of pancreatic pseudocysts features and procedural factors on complication rate and long-term outcome after endoscopic treatment // 185 Falk Symposium: Interfaces and Controversies in Gastroenterology : Abstract book. - Mainz, Germany, 2012. - Abst. 46.
Никишаев В.И., Патий А.Р., Тумак И.Н., Коляда И.А. Эндоскопическая диагностика раннего колоректального рака // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. 16; 1: 35-55
Никишаев В.И., Патий А.Р., Тумак И.Н., Коляда И.А. Эндоскопическая диагностика раннего колоректального рака // Здоров'я України : мед. газета. - К. : Здоров'я України. - 2012г. N 1 (Онкологія) С.16-20.
Artiushenko M., Tumak I. Wrzody Camerona jak zrodlo krwawien z gornego odcinka przewodu pokarmowego // Gastroenterologia Polska 2012 19 supl 1 S.18
Тумак І.М., Нікішаєв В.І., Болотських М.О., Козлов С.М. Консенсус Маастрихт IV (Флоренция), настанови ESPGHAN та NASPGHAN, які ґрунтуються на доказах, щодо інфекції Helicobacter pylori в дітей, Постанова робочої групи PTG-E, що стосуються тактики щодо H. pylori - чи потрібні національні настанови і якими їм бути? // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, (2012) Vol. 16; 4: 16-46.
Іванців В.А., Тумак І.М., Артюшенко М.Є., Кімакович В.Й., Лукасевич І.М., Савицький Я.М., Ющик Л.В Досвід ендоскопічного видалення сторонніх тіл верхніх відділів травного каналу в дітей. // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (2012) Vol. 16;2: 33-34
Артюшенко М.Є., Тумак І.М., Когут Л.М., Гасьошин В.А., Швидкий Я.Б., Висп'янський М.М., Мельников В.А., Лисюк Ю.С., Романчак Д.Л. Біліодигестивні нориці і непрохідність кишківника, спричинена жовчевими каменями, в практиці ургентної ендоскопії: огляд літератури і власний досвід // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (2012) Vol. 16;2: 20-22
Никишаев В.И., Болотских Н.А., Тумак И.Н., Баранников K.В. Ведение пациентов с предраковыми состояниями и повреждениями в желудке // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, (2013) Vol. 17; 1: 25-50.
O. Kushniruk, V.Kolomiytsev, Tumak I.The predictors of complications and long-term outcome after endoscopic treatment in patients with pancreatic psudocysts // UEG2013, Berlin, October 12-216, 2013: UEG Journal. - 2013. - Vol. 1, Suppl. 1. - P. 495 (P1348). Матвийчук Б.О., Клецко И.Я., Сало В.М., Тумак И.Н. Комплексная профилактика острого панкреатита после рентгенэндоскопических транспапилярных вмешательств // Український журнал хірургії, 2013. - Том 22, - № 3. - С. 84-89.
Баранніков К.В., Швидкий Я. Б., Тумак І. М. та ін. Поліпи шлунка: сучасна класифікація, ендоскопічна діагностика, вибір тактики. // Львівський медичний часопис Acta Medica Leopoliensia. - 2013. - Vol. 19, № 4. - С. 67-75
Савицький Я.М., Тумак І. М., Пляцко М.Г., Коляда І.О., Дяк Л.І., Заболоцький Л.О., Бородюх А.П.
Динаміка виявлення колоректального раку і поліпів під час колоноскопії упродовж 2000-2013 рр.// Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (2014) Vol. 18; 2-3: 51
Савицький Я.М., Швидкий Я.Б., Тумак І. М., Витриховський Я.М., Савицька М.Я., Савка Т.М., Стадницька І.Б., Панас М.І., Химко Б.М. Динаміка виявлення під час ендоскопії кислотоасоційованих захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.// Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (2014) Vol. 18; 2-3: 50
М. Мбаркі, Скляров Є.Я. Склярова О.Є. Тумак І. М., Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП-гастропатій. // Acta Medica Leopoliensia 2014, 2 c/ 47-50

Важку хворобу спочатку легко вилікувати, але важко розпізнати. Коли ж вона підсилилась, її вже легше розпізнати, але важче вилікувати.
Ніколо Макіавеллі